Ucar Martínez, Xavier

Ucar Martínez, Xavier

Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios

Ucar Martínez, Xavier

Sinopsi de Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios

Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

PUBLICACIONS DE Ucar Martínez, Xavier