Unamuno Kaschapava, Virginia

Unamuno Kaschapava, Virginia

Virginia Unamuno Kaschapava és llicenciada en Lingüística i doctora en Filologia. Interessada en els aspectes sociolingüístics de l'educació, ha combinat sempre la investigació i la pràctica educativa, tant en el nivell primari i secundari com en la formació del professorat i la docència universitària. Com a etnògrafa de la parla, ha desenvolupat varis projectes a escoles catalanes i argentines, els resultats dels quals poden trobar-se en diverses publicacions. És membre del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona y del Cercle d'Anàlisi del Discurs de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, és investigadora al Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials d'aquesta universitat.

Diálogo e investigación en las aulas

Unamuno Kaschapava, Virginia

Sinopsi de Diálogo e investigación en las aulas
Investigaciones en didáctica de la lengua

L’ensenyament i l’aprenentatge de llengües s’ha construït com un espai d’activitats, de sistemes d’activitat, que requereix investigació específica. L’objecte de la investigació en aquest camp s’ha d’entendre com un espai dinàmic i la didàctica de la llengua com un coneixement també dinàmic, sempre en construcció, però inseparable dels instruments i de les condicions social, cultural i històricament creats. 

PUBLICACIONS DE Unamuno Kaschapava, Virginia