Vaca Escribano, Marcelino Juan

Vaca Escribano, Marcelino Juan

És llicenciat en educació física i doctor en filosofia i ì ciències de l'educació. És catedràtic de l'Escola ì Universitària d'Educació de Palència de la Universitat de ì Valladolid. Les seves línies d'investigació giren al ì voltant del cos, la motricitat i el joc a l'escola i la ì formació dels docents. Les seves darreres publicacions ì han estat: (2008a): «Contribución de la educación física escolar a ì las competencias básicas señaladas en la LOE para la ì educación primaria». Tándem. Didáctica de la Educación ì Física, p. 52-61. (2008b): «Trasladar la escuela al medio natural». Tándem. ì Didáctica de la Educación Física, p. 44-55. (2008c): Motricidad y aprendizaje. El tratamiento ì pedagógico del ámbito corporal (3-6). Barcelona. Graó. ì (Biblioteca de Infantil, 25) (2009a): «Recursos metodológicos que facilitan la ì comunicación y el aprendizaje». Aula de Infantil, 51, p. ì 20-24. (2009b): «El tablero en las lecciones de Educación Física ì Escolar. Su contribución al aprendizaje». Educación ì física y deporte. Instituto Universitario de Educación ì Física. Universidad de Antioquia, p. 85-102. (2010): «Sobre el interés de la Psicomotricidad en el ì trabajo y la formación de los maestros». Entre líneas, ì 25, p. 19-24.

Motricidad y aprendizaje

Vaca Escribano, Marcelino Juan

Sinopsi de Motricidad y aprendizaje
El tratamiento pedagógico del ámbito corporal (3-6)

Aquest llibre gira al voltant de la integració de l’àmbit corporal a l’escola, el desenvolupament del seu potencial educatiu i la formació dels i les mestres. El cos i la motricitat són a diari un tema de preocupació per als i les mestres d’educació infantil. Ells més que ningú coneixen els efectes d’allò que és corporal en l’expressió i la comunicació dels nens i les nenes de 3 a 6 anys i, en conseqüència, valoren l’oportunitat que representa el cos per conèixer millor els nens i les nenes, per saber-ne els interessos, els coneixements, els desitjos, les necessitats… Igualment saben que l’activitat motriu, orientada pedagògicament, influeix en el desenvolupament de les capacitats i els aprenentatges, però també tenen l’experiència que allò que és corporal pot pertorbar l’ambient que reclamen en el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge. És en aquest context que els autors ens presenten un conjunt d’experiències, a través de relats il·lustrats, que transmeten una manera d’entendre i atendre l’àmbit corporal a l’escola.

PUBLICACIONS DE Vaca Escribano, Marcelino Juan