Valdivia Sánchez, Carmen

Valdivia Sánchez, Carmen

Professora i catedràtica de psicopedagogia de la Facultat de Psicologia i Educació de la Universitat de Deusto. Des de l'any 1978 ofereix formació en àrees d'orientació universitària del 1990, va impulsar i va oferir la formació en les àrees de pedagogia familiar, intervenció en problemes de família, intervenció social familiar, etc. Té una àmplia experiència docent, investigadora i de treball amb pares i mares, tant a escoles de pares com en centres d'orientació familiar, i també d'orientació a infants i adolescents amb problemes. La seva especialitat fonamental se centra en les relacions familiars. És la creadora del model CARV (Canvi d'Actituds i Relacions Valoratives), que s'empra actualment en moltes escoles de pares del País Basc, en centres d'orientació familiar i en centres d'orientació d'infants i adolescents per a l'orientació personal i per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de problemes de conducta. És autora de nombroses publicacions.

Mares i pares competents.

Valdivia Sánchez, Carmen

Sinopsi de Mares i pares competents.
Claus per optimitzar les relacions amb els nostres fills ifilles

L'autora d'aquest llibre defensa la capacitat dels pares per entendre i decidir com s'ha d'actuar en cada situació de conflicte amb els fills. Ha comprovat que els pares poden aprendre a reconduir les relacions per resoldre problemes i ens mostra com els resolen exercint l'autoritat, cedint en el moment oportú, posant límits sense que sorgeixi el conflicte, o actuant davant la passivitat, la desobediència, la rebellia i la violència. I tot això en un ambient gratificant que faciliti a tots, pares i fills, el creixement personal. D'enfocament pràctic, aquest llibre inclou nombrosos casos i situacions reals i quotidianes, més un apèndix per a orientadors familiars amb orientacions per treballar el CARV (Canvi d'Actituds i Relacions Valoratives) com un programa d'educació familiar.

PUBLICACIONS DE Valdivia Sánchez, Carmen