Valencia Vera, Maria

Valencia Vera, Maria

Maria Valencia Vera és directora i mestra d’educació especial, funcionària de carrera, a l’escola pública Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat. És presidenta de DIDANIA, la Federació d’Escoles i Moviments d’Educació en el Lleure Educatiu d’àmbit espanyol, a través de la Fundació Pere Tarrés. Durant set anys ha estat presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés. En el pla acadèmic ha cursat el màster en mediació terapèutica corporal Especialització en Psicomotricitat Terapèutica Corporal (centre de formació continuada Les Heures / Universitat de Barcelona) i el màster universitari Models i Estratègies d’Acció social i Educativa en la Infància i l’Adolescència (Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Ramon Llull). Ha estat editora de la revista Estris i, actualment, és membre del consell editorial i de redacció de la revista Monitor Educador, publicacions referents al tercer sector.

Correu electrònic: mvalencia@peretarres.org 

Guía pedagógica del Programa de Refuerzo Educativo

Valencia Vera, Maria

Sinopsi de Guía pedagógica del Programa de Refuerzo Educativo

El Programa de Reforç Educatiu que es presenta es fonamenta en diferents models pedagògics, concretament en els models constructivista, sistèmic i cognitiu-conductual i permet aplicar-los en entorns educatius, mitjançant una proposta detallada d’objectius, competències dels professionals i un conjunt d’activitats dissenyades a partir de tres dimensions (física, cognitiva i emocional). Aquest programa vol donar resposta a la integralitat del desenvolupament de nens i nenes mitjançant orientacions metodològiques i accions avaluatives.

PUBLICACIONS DE Valencia Vera, Maria