Vallès Villanueva, Joan

Vallès Villanueva, Joan

Joan Vallès és doctor i llicenciat en Belles Arts i catedràtic d’Arts Plàstiques i Disseny i té experiència docent en totes les etapes educatives i en els estudis de grau de Mestre d’Educació Infantil i Educació Primària i en màsters d’art i educació.

Investigador del grup GRHS03 de la Universitat de Girona, col·labora amb el grup de recerca Eco-Education Artistique et Société (CREAS) del Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien de la Universitat René Descartes, París V (la Sorbona), i també col·labora amb grups de recerca de diferents països.

Els seus interessos en recerca se centren en dos àmbits específics: l’educació artística des de perspectives multiculturals i com aquesta participa en la construcció d’identitats, i el patrimoni cultural i la contemporaneïtat esteticoartística i el seu valor educatiu.

Ha publicat diversos articles i llibres sobre educació artística i patrimoni.

Desarrollar las competencias artísticas en primaria

Vallès Villanueva, Joan

Sinopsi de Desarrollar las competencias artísticas en primaria

Aquest llibre ofereix una manera d’entendre les competències bàsiques de l’àmbit artístic (visual i plàstica) i una manera de dur-les a terme a l’aula. En els diferents capítols s’aborden sis (sub)competències: desenvolupar l’hàbit de la percepció conscient de la realitat visual, natural i cultural; comprendre i valorar el patrimoni artístic; comprendre i valorar la contemporaneïtat artística; utilitzar el llenguatge visual i les estratègies per comprendre i valorar les produccions artístiques; utilitzar els llenguatges i les tècniques artístiques per expressar-se i comunicar-se, i crear i imaginar amb els llenguatges artístics. Per a cadascuna d’elles, es presenten tres experiències, una per a cada cicle d’educació primària.

Estem preparats per acompanyar els processos artístics? Reconeixem les nostres preconcepcions i els nostres estereotips sobre l’art? Mostrem sensibilitat i interès pels llenguatges artístics? Fomentem a l’escola espais de creativitat, d’experimentació? Reconeixem, respectem i celebrem la singularitat de les produccions artístiques dels nens i les nenes?    

PUBLICACIONS DE Vallès Villanueva, Joan