Valls Carol, M. Rosa

Valls Carol, M. Rosa

Maria Rosa Valls Carol és professora titular del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Actualment, és investigadora principal del progecte I+D Callí Butipén, sobre dones gitanes i mercat laboral. És coautora del llibre Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación (Graó, 2003).

Juventud gitana

Valls Carol, M. Rosa

Sinopsi de Juventud gitana
Retos para su inclusión educativa y social en su transición a la vida adulta

Al llarg de cinc capítols, un total de quinze autors i autores repassen, des de l'àmbit acadèmic (Universitat de Navarra i Universitat de Barcelona) i social (Federació d'Associacions Gitanes de Gaz Kaló i Fundació Secretariat Gitano), alguns dels reptes als quals s'enfronta la joventut gitana en l'entorn escolar i social. A partir d'aquí es descriuen qüestions per desfer i refer, sempre des d'una mirada inclusiva i basada en evidències, proposant línies de treball i mostrant experiències reals reeixides.

PUBLICACIONS DE Valls Carol, M. Rosa