Vayreda Duran, Agnès

Vayreda Duran, Agnès

Agnès Vayreda Duran és professora d'humanitats i filologia a la Universitat Oberta de Catalunya. També ho és del programa de doctorat sobre la societat de la informació i el coneixement de l'IN3. És directora del grup d'investigació en comunitats virtuals Comunicació, interacció i cultura.

Internet y competencias básicas

Vayreda Duran, Agnès

Sinopsi de Internet y competencias básicas
Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender

Competències bàsiques imprescindibles per sobreviure en el segle xxi: seleccionar informació rellevant, col·laborar eficaçment amb els altres, comunicar-se de manera versàtil, participar en la vida pública. Reflexions, idees, activitats, materials i recursos que facilitin la interacció cara a cara i amb Internet amb els alumnes.

PUBLICACIONS DE Vayreda Duran, Agnès