Vega González, María Antonia

Vega González, María Antonia

Facultat d' Educació. Universitat Complutense de Madrid

La práctica del asesoramiento educativo a examen

Vega González, María Antonia

Sinopsi de La práctica del asesoramiento educativo a examen

Els eixos temàtics del llibre es concreten en set reptes: 1. Què significa assessorar? L’assessorament com a col·laboració; 2. Les relacions entre assessor i assessorat: simetries i asimetries; 3. Què esperen els assessors i els assessorats d’aquesta col·laboració?; 4. El nucli dur de l’assessorament: els processos d’ensenyament i aprenentatge; 5. Com viuen els assessors la seva tasca? De la multiplicació de funcions a la hiperresponsabilitat, de la complexitat a la perplexitat; 6. Competències per assessorar: saber parlar i escoltar, re-descriure representacions, ser estratègic; 7. La formació dels assessors: on, quan i com. Es pot formar els assessors des de la universitat?
Aquests set eixos defineixen bona part de les controvèrsies en les quals actualment se situa la pràctica de l’assessorament educatiu. Aquesta obra, a mig camí entre les teories predominants de la pràctica assessora que il·lustren millor les teories psicoeducatives d’avantguarda, pretén bastir un pont entre el que es fa i el que s’hauria o ens agradaria fer com a aprenents, professionals i investigadors de l’assessorament. En definitiva, una sendera que acosti la realitat viscuda a la realitat volguda.

PUBLICACIONS DE Vega González, María Antonia