Velaz de Medrano Ureta, Consuelo

Velaz de Medrano Ureta, Consuelo

Educación y protección de menores enriesgo.

Velaz de Medrano Ureta, Consuelo

Sinopsi de Educación y protección de menores enriesgo.
Un enfoque comunitario

Problemes, teories i metodologies el coneixement dels quals és fonamental per als professionals que treballen o treballaran en la protecció i educació de menors en risc d'exclusió, maltractament o conflicte social.

PUBLICACIONS DE Velaz de Medrano Ureta, Consuelo