Velázquez Callado, Carlos

Velázquez Callado, Carlos

El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI

Velázquez Callado, Carlos

Sinopsi de El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI
Propuestas, estrategias y reflexiones

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.

PUBLICACIONS DE Velázquez Callado, Carlos