Vera Mur, Josep M.

Vera Mur, Josep M.

Josep Maria Vera Mur va néixer l'any 1953 a Cornellà de Llobregat. És mestre, llicenciat en Dret i màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius. Des de 1990 és inspector d'Educació. Actualment, és inspector en cap adjunt de Lleida. Ha estat professor i director de centres públics i coordinador de l'àrea d'Organització Escolar de la Inspecció de Catalunya. És professor del màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Universitat de Barcelona i de cursos de formació de directius a Catalunya i altres comunitats autònomes. És autor i coautor d'articles i llibres sobre legislació, gestió i organització escolar. També coordina i és coautor del Manual de legislación educativa i de la base de dades Educalex.

Dirección y gestión de centros docentes

Vera Mur, Josep M.

Sinopsi de Dirección y gestión de centros docentes
Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Guia pràctica d'ajuda a la funció directiva, amb pautes d'actuació clares i concises sobre els temes més problemàtics i que amb més freqüència i entitat es presenten en la tasca diària.

PUBLICACIONS DE Vera Mur, Josep M.