Vera Mur, Josep M.

Vera Mur, Josep M.

Josep Maria Vera Mur va néixer l'any 1953 a Cornellà de Llobregat. És mestre, llicenciat en Dret i màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius. Des de 1990 és inspector d'Educació. Actualment, és inspector en cap adjunt de Lleida. Ha estat professor i director de centres públics i coordinador de l'àrea d'Organització Escolar de la Inspecció de Catalunya. És professor del màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Universitat de Barcelona i de cursos de formació de directius a Catalunya i altres comunitats autònomes. És autor i coautor d'articles i llibres sobre legislació, gestió i organització escolar. També coordina i és coautor del Manual de legislación educativa i de la base de dades Educalex.

Dirección y gestión de centros docentes

Vera Mur, Josep M.

Sinopsi de Dirección y gestión de centros docentes
Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

PUBLICACIONS DE Vera Mur, Josep M.