Vilà Santasusana, Montserrat

Vilà Santasusana, Montserrat

Montserrat Vilà Santasusana és llicenciada en Filosofia i Lletres (psicologia) i en Filologia, i doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona. En la seva tesi doctoral va investigar sobre el discurs acadèmic oral formal i el seu ensenyament i aprenentatge en l’educació superior. És professora titular d’Universitat. Ha impartit docència en els diferents nivells educatius i en formació del professorat. Exerceix la seva docència a la Facultat de Ciències de l’Educació i a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB.

La seva trajectòria investigadora s’orienta cap a l’anàlisi del discurs oral i la didàctica de les llengües. S’ha especialitzat en tres àmbits: l’ensenyament i aprenentatge del discurs oral i gèneres discursius en els diferents nivells educatius; l’ensenyament de l’oralitat en l’aprenentatge de llengües estrangeres, i l’anàlisi de les estratègies retòriques utilitzades a classe pels docents. Ha format part del grup d’investigació RAME i forma part dels grups de recerca interuniversitaris GRELL i RESOLT3 sobre educació i llengua i sobre plurilingüisme social i educació. És coautora de les publicacions següents, entre d’altres: Los alumnos investigan sobre la lengua; El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas; Juegos de expresión oral y escrita; Expresión oral; La discusión oral: Argumentos y falacias; Los usos orales de la lengua y su enseñanza, i 10 ideas clave para enseñar a hablar en público en el aula.

Secuencias didácticas para aprender gramática

Vilà Santasusana, Montserrat

Sinopsi de Secuencias didácticas para aprender gramática

A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

PUBLICACIONS DE Vilà Santasusana, Montserrat