Vilches Peña, Amparo

Vilches Peña, Amparo

Doctora en química, màster en didàctica de las ciències, ì catedràtica de física i química de batxillerat i ì professora del Departament de Didàctica de les Ciències ì Experimentals i Socials de la Universitat de València. Docent en cursos de formació inicial i permanent del ì professorat organitzats per diferents universitats (UIMP, ì Universitat Internacional d'Andalusia, Universitat ì Autònoma de Mèxic, Universitat de L'Havana, Universitat ì René Moreno de Bolívia, Universitat Pedagògica de Bogotà, ì etc.) institucions (UNESCO, ministeris d'Educació de ì diferents països, centres de formació de professors, ì Ministeri de Ciència i Tecnologia, etc.) i l'OEI ì (Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, ì la Ciència i la Cultura). Membre del Consell Assessor i ì avaluadora de revistes d'investigació, innovació i ì divulgació científica. Actualment, el seu camp principal d'investigació està ì centrat en els aspectes axiològics de l'aprenentatge, ì l'alfabetització científica de la ciutadania, les ì interaccions CTSA, i molt en particular, en l'educació ì per a la sostenibilitat. Sobre aquests temes ha dirigit ì tesis doctorals i treballs de tercer cicle, i ha publicat ì més de quaranta llibres i un centenar d'articles en ì revistes com ara, entre altres: Science Education, ì Science & Education, Environmental Education Research, ì Enseñanza de las Ciencias, Revista de Educación, Revista ì Iberoamericana de Educación, Research in Science & ì Technological Education, Ciencia & Educação, Educación ì Química, TED, Eureka, Alambique, Investigación en la ì Escuela, http://www.uv.es/vilches/

Física y Química.

Vilches Peña, Amparo

Sinopsi de Física y Química.
Complementos de formación disciplinar

Pretén donar a conèixer la naturalesa de la ciència, la història de la física i de la química, els seus desenvolupaments recents i camps d’aplicació, així com els problemes ambientals actuals i les accions que es poden desenvolupar per a la construcció d’un futur sostenible. En aquest volum s’hi analitza el currículum actual de les matèries Física i Química de l’educació secundària obligatòria, i el currículum d’aquestes matèries i de Ciències per al món contemporani al batxillerat. Així mateix, es proposa l’enfocament didàctic més apropiat per a l’ensenyament de cadascuna d’aquestes assignatures.

PUBLICACIONS DE Vilches Peña, Amparo