Villagrasa Ballester, M. Rosario

Villagrasa Ballester, M. Rosario

La escritura: cómo conseguir un buen grafismo. Prevención y atención de sus dificultades en el aula

Villagrasa Ballester, M. Rosario

Sinopsi de La escritura: cómo conseguir un buen grafismo. Prevención y atención de sus dificultades en el aula
Prevención y atención de sus dificultades en el aula

En aquest llibre es presenta un conjunt de principis didàctics per facilitar preventivament el desenvolupament harmònic del gest gràfic; així mateix, s’aporta informació sobre els diferents obstacles que es poden trobar a l’aula, com detectar-los, les causes i els mitjans per provar de resoldre’ls, sense oblidar la necessitat de l’especialista en determinats casos. Un aspecte que han abordat amb una cura especial és el relatiu a les persones esquerranes, la dificultat de les quals per traçar els signes gràfics d’una escriptura pensada per als dretans és ben coneguda. Tot això es presenta des d’un enfocament coherent amb les línies actuals de la didàctica de l’escriptura, alhora que s’eviten plantejaments obsolets que poguessin suposar la constricció de l’acte gràfic.

PUBLICACIONS DE Villagrasa Ballester, M. Rosario