Viñas i Cirera, Jesús

Viñas i Cirera, Jesús

Jesús Viñas Cirera, llicenciat en Psicologia, especialitzat en Psicopedagogia, amb experiència docent a primària i secundària i inspector d'educació, és coordinador de l'Àrea d'Atenció a la Diversitat i Orientació de la Inspecció d'Educació i membre de la Comissió sobre la Interculturalitat creada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També és formador de cursos de mediació i resolució de conflictes, d'organització de centres, de treball en equip, etc. Ha col·laborat en les obres La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo (1997) i Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural (1999). Ha publicat nombrosos articles relacionats amb l'organització i gestió de centres, l'avaluació i la inspecció educativa.

Conflictos en los centros educativos

Viñas i Cirera, Jesús

Sinopsi de Conflictos en los centros educativos

Cada institució té una determinada manera de funcionar internament, de relacionar-se entre els membres de la comunitat, d’encarar els problemes i els conflictes que la convivència genera, és a dir, una cultura organitzativa que defineix una forma de pensar, de fer i d’actuar. L’obra, orientada en la pràctica de l’acció directiva, està adreçada al professorat, bàsicament en la seva funció d’orientació i tutoria, als equips directius, assessors psicopedagògics interns i externs, professors universitaris, inspectors d’educació i administradors d’educació en general. No pretén ser un receptari però sí aportar instruments, criteris, exemplificacions, en definitiva, línies d’actuació organitzatives tan necessàries per a la cultura de mediació i de resolució pacífica dels conflictes en els centres escolars.

PUBLICACIONS DE Viñas i Cirera, Jesús