Vinyamata Camp, Eduard

Vinyamata Camp, Eduard

Els meus primers estudis universitaris varen ser a París, ì a l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Va ser ì allà on vaig aprendre a conèixer i comprendre la societat ì de manera directa -els llibres no eren res més que un ì complement- i el compromís de millorar el nostre món; ì també vaig aprendre la interrelació entre totes les ì ciències socials, vaig estudiar sociologia, antropologia, ì psicologia social, filosofia, economia, estadística i ì política. Les meves primeres activitats professionals es varen anar ì orientant vers la comprensió i la solució de problemes en ì l'àmbit social entès àmpliament. Posteriorment, em vaig ì formar als Estats Units, al Japó i a França en ì conflictologia (resolució i transformació de conflictes, ì no-violència i similars). Amb la meva tesi publicada vaig ì iniciar els primers cursos universitaris en ì conflictologia a Barcelona, primer a la Universitat Ramon ì Llull, més tard a la Universitat Oberta de Catalunya. ì Vaig començar amb un curs d'estiu i actualment dirigeixo ì sis postgraus i tres màsters, un d'ells en anglès. ì Posteriorment vaig crear el CREC, un centre ì d'investigacions científiques especialitzat en ì conflictologia i la revista digital científica Journal of ì Conflictology. He publicat una vintena de títols sobre el tema, entre ì els quals destaca Conflictología: Curso de Resolución de ì Conflictos. Dirigeixo l'Escola de Cooperació, dins del ì Institut Internacional de Postgrau de la UOC. També ì dirigeixo el Campus per la Pau: la unitat de la UOC per ì la cooperació, la pau i la solidaritat.

Vivir y convivir en paz

Vinyamata Camp, Eduard

Sinopsi de Vivir y convivir en paz
Aprender a vivir con uno mismo y con el entorno

Sense pau interior la salut es ressent, la feina es fa malament, les relacions es deterioren, l'educació acaba mancant de la profunditat necessària per aprendre a viure bé amb un mateix i amb l'entorn. En aquest llibre es proposen idees concretes, tècniques, suggeriments i pràctiques per estar en pau amb un mateix i conviure positivament i en harmonia, en especial en l'àmbit de les relacions personals i socials. Es tracta de comprendre l'origen i les causes dels conflictes de la vida quotidiana i aprendre allò que ens pot ser útil per trobar una solució en el nostre entorn, en la nostra manera de viure o en nosaltres mateixos.

PUBLICACIONS DE Vinyamata Camp, Eduard