Vinyamata Camp, Eduard

Vinyamata Camp, Eduard

Els meus primers estudis universitaris varen ser a París, ì a l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Va ser ì allà on vaig aprendre a conèixer i comprendre la societat ì de manera directa -els llibres no eren res més que un ì complement- i el compromís de millorar el nostre món; ì també vaig aprendre la interrelació entre totes les ì ciències socials, vaig estudiar sociologia, antropologia, ì psicologia social, filosofia, economia, estadística i ì política. Les meves primeres activitats professionals es varen anar ì orientant vers la comprensió i la solució de problemes en ì l'àmbit social entès àmpliament. Posteriorment, em vaig ì formar als Estats Units, al Japó i a França en ì conflictologia (resolució i transformació de conflictes, ì no-violència i similars). Amb la meva tesi publicada vaig ì iniciar els primers cursos universitaris en ì conflictologia a Barcelona, primer a la Universitat Ramon ì Llull, més tard a la Universitat Oberta de Catalunya. ì Vaig començar amb un curs d'estiu i actualment dirigeixo ì sis postgraus i tres màsters, un d'ells en anglès. ì Posteriorment vaig crear el CREC, un centre ì d'investigacions científiques especialitzat en ì conflictologia i la revista digital científica Journal of ì Conflictology. He publicat una vintena de títols sobre el tema, entre ì els quals destaca Conflictología: Curso de Resolución de ì Conflictos. Dirigeixo l'Escola de Cooperació, dins del ì Institut Internacional de Postgrau de la UOC. També ì dirigeixo el Campus per la Pau: la unitat de la UOC per ì la cooperació, la pau i la solidaritat.

Aprender del conflicto

Vinyamata Camp, Eduard

Sinopsi de Aprender del conflicto
Conflictología y educación

Els autors tenen en comú la seva formació en conflictologia, i la seva dedicació professional a intentar establir les paus i proposar mètodes intel·ligents de solució no violenta de conflictes reals.

PUBLICACIONS DE Vinyamata Camp, Eduard