Zabala Guitart, Mireia

Zabala Guitart, Mireia

Mireia Zabala Guitart és sociòloga i educadora. Ha treballat com a educadora en l'àmbit de l'educació no formal i és formadora de mestres, professors, monitors i directors de lleure i membres d'organitzacions no governamentals en educació en valors i per al desenvolupament. També és professora de formadors en temps de lleure infantil i juvenil en l'àrea de jocs. És autora de diversos materials didàctics elaborats per a organitzacions no governamentals i associacions d'educació no formal.

Pim, pam, pau

Zabala Guitart, Mireia

Sinopsi de Pim, pam, pau
Eduquem per la pau: idees i activitats per a educadors ieducadors crítics

La pau no tan sols implica l'absència de guerra o conflicte sinó que també implica una absència o disminució de tot tipus de violència i un grau elevat de justícia social. La pau no és tan sols una meta sinó un procés global i a llarg termini que es construeix socialment, que requereix justícia social i equitat, utilitza mètodes noviolents en la resolució de conflictes , promou el desenvolupament humà en harmonia amb el medi ambient, integra de forma no fragmentada la pau personal, social i amb la natura.

PUBLICACIONS DE Zabala Guitart, Mireia