Zabala Vidiella, Antoni

Zabala Vidiella, Antoni

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació. Director de l'Institut de Recursos i Investigació de la Formació, GRAÓ. Director de ZDP edicions digitals. Director de la revista AULA de Innovación Educativa. Fundador del Campus Virtual d'Educació de la Universitat de Barcelona. Cofundador i membre del Consell de Redacció de la revista ì GUIX. Exassessor del Ministeri d'Educació en l'elaboració dels dissenys curriculars i en els plans de formació del ì professorat. Assessor psicopedagògic de centres i administracions ì educatives. Collaborador del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Professor/assessor dels Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Autor d'articles i llibres sobre didàctica en general i específica: - Didàctica de les ciències socials - Comprensió i percepció del temps històric - Representació gràfica de l'espai - Mètodes globalitzats i enfocament globalitzador - Variables metodològiques de la pràctica educativa - Desenvolupament curricular: projectes curriculars de ì centre i programació de l'aula - Constructivisme i les seves implicacions didàctiques - Pautes i criteris per a l'anàlisi de materials ì curriculars - Avaluació formativa - Ensenyament dels continguts procedimentals - Formació permanent del professorat - Aprendre i ensenyar competències - Les TIC a l'aula

Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula

Zabala Vidiella, Antoni

Sinopsi de Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula

Este libro se ocupa de los contenidos de aprendizaje ligados al 'saber hacer' y muestra como trabajar 42 contenidos procedimentales diferentes repartidos entre todas las áreas de primaria.

PUBLICACIONS DE Zabala Vidiella, Antoni