Zabala Vidiella, Antoni

Zabala Vidiella, Antoni

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació. Director de l'Institut de Recursos i Investigació de la Formació, GRAÓ. Director de ZDP edicions digitals. Director de la revista AULA de Innovación Educativa. Fundador del Campus Virtual d'Educació de la Universitat de Barcelona. Cofundador i membre del Consell de Redacció de la revista ì GUIX. Exassessor del Ministeri d'Educació en l'elaboració dels dissenys curriculars i en els plans de formació del ì professorat. Assessor psicopedagògic de centres i administracions ì educatives. Collaborador del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Professor/assessor dels Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Autor d'articles i llibres sobre didàctica en general i específica: - Didàctica de les ciències socials - Comprensió i percepció del temps històric - Representació gràfica de l'espai - Mètodes globalitzats i enfocament globalitzador - Variables metodològiques de la pràctica educativa - Desenvolupament curricular: projectes curriculars de ì centre i programació de l'aula - Constructivisme i les seves implicacions didàctiques - Pautes i criteris per a l'anàlisi de materials ì curriculars - Avaluació formativa - Ensenyament dels continguts procedimentals - Formació permanent del professorat - Aprendre i ensenyar competències - Les TIC a l'aula

La práctica educativa

Zabala Vidiella, Antoni

Sinopsi de La práctica educativa
Cómo enseñar

Aquest llibre analitza la pràctica educativa: les relacions interactives a la classe, el paper del professorat i de l'alumnat, la distribució del temps,l'organització de l'espai...

PUBLICACIONS DE Zabala Vidiella, Antoni