Zapico Barbeito, María Helena

Zapico Barbeito, María Helena

La educación para el desarrollo y la ciudadanía global

Zapico Barbeito, María Helena

Sinopsi de La educación para el desarrollo y la ciudadanía global
Una experiencia de investigación-acción participativa

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.

PUBLICACIONS DE Zapico Barbeito, María Helena