Zaragozá Muñoz, Josep Lluís

Zaragozá Muñoz, Josep Lluís

Professor superior de música (especialitat de clarinet) i llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és catedràtic de música d'ensenyament secundari i professor titular de didàctica general de la música a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Forma part de l'Equip de Música de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat formador de pràctiques en el Curs de Capacitació Pedagògica (CAP) de música de la mateixa universitat. Des de la implantació de la LOE col·labora amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en l'elaboració i el desplegament del currículum de batxillerat de les arts en la modalitat d'arts escèniques, música i dansa.

Didáctica de la música en la educación secundaria

Zaragozá Muñoz, Josep Lluís

Sinopsi de Didáctica de la música en la educación secundaria
Competencias docentes y aprendizaje

El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

PUBLICACIONS DE Zaragozá Muñoz, Josep Lluís