CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

D'una part, el proveïdor dels productes, IRIF, SL (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social a C/ Hurtado, 29, 08022 Barcelona, NIF B58583568, telèfon d'atenció al client 934 080 464, i correu electrònic: info@irif.eu, com a titular del lloc web www.grao.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'usuari–client (d'ara endavant l'usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, com a responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’ha exposat.
 2. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions que aquí s’han disposat.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic info@irif.eu perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar els béns o les promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

IRIF, SL no es responsabilitza de cap pèrdua de dades, arxius o de cap dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

IRIF, SL no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil d’IRIF, SL pels productes subministrats queda limitada a l'import d’aquests, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en el cas d'insatisfacció pels productes adquirits a la web www.grao.com, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

IRIF, SL és una empresa especialitzada en la venda i comercialització de productes i serveis educatius.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1 Àmbit d'aplicació. El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.

2.2 Territori d'aplicació. La tenda virtual de www.grao.com està activa per a tothom. 

2.3 Capacitat per contractar. Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client. La validació d'una comanda a través de la web www.grao.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.grao.com o, si vol i ho sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les condicions generals de contractació. IRIF, SL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzada una comanda, s'aplicaran les condicions vigents la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.grao.com

3.1 Publicació de preus. De forma excepcional, els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això i, si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè amb la finalitat d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes. La informació que figura en la nostra publicitat, fulletons, altres materials escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.grao.com estan en renovació i actualització constant per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en castellà i en català. El client triarà l'idioma a l'hora de registrar-se a la web.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s. Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes perquè aquests no estiguin en estoc o no estiguin disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè per comunicar-li quan estarà disponible.

Si no està interessat, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet per aquests productes.

3.4 Dret d'anul·lació. IRIF, SL es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.grao.com. En el cas que es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d'atenció al client d’IRIF, SL li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no agrada al client, es procedirà al reintegrament del cost d'aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l'any. L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre hores els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit hores, quedant per al dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processades a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si IRIF, SL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

L'usuari, per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats a l'avís legal i la política de privacitat d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar-ne al prestador la pèrdua o el robatori o el possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a finalitat confondre uns altres per identificar aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i, en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Escollir el producte clicant-hi a sobre, i s'afegirà automàticament al “cistell de la compra”.
 2. Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l'opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l'opció d'eliminar del cistell de la compra. Al cistell de la compra s'hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Una vegada s'han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.
  3. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 3. Se sol·licitarà el registre de l'usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s'haurà d'emplenar un formulari de recollida de dades en el qual haurà d'acceptar la política de privacitat i l'avís legal (i linkejar ambdues). Una vegada emplenat aquest, rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada un missatge de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d'usuari ja registrat.

Si us plau, revisi els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, el preu, les formes de transport, la data de contractació i l’estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l'adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per procedir a l'esmena d'aquest error.
Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.grao.com.

IRIF, SL proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través de la nostra adreça de correu electrònic de contacte info@irif.eu. Si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se’n càrrec del cost particular.

IRIF, SL posa a la seva disposició telèfons a l’Estat espanyol subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 1. ENVIAMENT

Els enviaments es realitzaran a través d’una agència de transport (a excepció de les Canàries), el telèfon de la qual d'atenció al client és 902 10 10 47. Les despeses d'enviament s'aplicaran tal com s’explica a continuació.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 3-5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i s’hagi comprovat el pagament complet de la comanda.

El prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, perquè les dades facilitades per l'usuari siguin falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l'usuari i aquest, o el delegat d'aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l'usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, perquè aquests es descarreguen directament del lloc web, el prestador informarà prèviament a l'usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES

Tots els preus exposats a la tenda www.grao.com inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'expressaran en euros (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa a l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes o serveis s'entendrà localitzada al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte les Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que es disposa a l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d'aquests territoris.

El pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura podrà ser descarregable per part de l'usuari dins de la seva àrea personal.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d’aquest. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

 1. FORMES DE PAGAMENT

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

7.2 Contra reemborsament. La forma de pagament contra reemborsament és en el moment del lliurament de la comanda. Quan l'empresa de transport li lliuri el paquet haurà de tenir l'import preparat de l'esmentada comanda per efectuar-ne el pagament. Si no és així, el destinatari haurà de desplaçar-se a recollir la seva comanda a la companyia, així com després de 2 absents a l'adreça de lliurament. El lliurament de les comandes únicament s'efectuarà a l'adreça facilitada pel client en realitzar la comanda.

7.3 PayPal o altres plataformes. Una vegada finalitzada la compra, si s'escull aquesta forma de pagament, serà redirigit a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Una vegada realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s'enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i IRIF, SL no té cap tipus de responsabilitat sobre aquestes.

 1. LLIURAMENT DE COMANDES

8.1 Adreça de l'enviament. El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. D’aquesta manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se perquè les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada a tal efecte, com ara l'absència del destinatari.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destinacions d'Espanya peninsular, les Canàries i les Balears. Per a altres destinacions s'haurà de contactar amb IRIF.

IRIF, SL posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura a la nostra web amb data d'emissió de la confirmació de comanda.

8.2 Terminis de lliurament. Es corresponen amb els fixats a la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el nostre servei d'atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents. En aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Tingui en compte que, davant la falta de disponibilitat d'alguna de les referències en el moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l'enviament contactant amb el nostre servei d'atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic següent: info@irif.eu indicant el número de comanda.

8.3 Danys en el lliurament. Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'apreciés de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa al transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d'atenció al client 934 080 464 o a l'adreça de correu electrònic info@irif.eu dins de les 24 h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a substituir-lo per un altre en condicions òptimes o bé realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons el que ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24h des de la seva recepció per contactar amb la nostra línia d'atenció al client 934 080 464 o al correu electrònic info@irif.eu. Transcorregudes 24h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte.

 1. DRET DE DESISTIMENT

9.1 Dret de desistiment. L'usuari té 14 dies naturals, explicats a partir de la data del producte, per a la devolució d’aquest (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annex a aquestes condicions, amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l'import del/dels producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Tret que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'USUARI. El producte s’haurà de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li proporcionarem un núm. de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Ens ho haurà de remetre a través de l’adreça de correu electrònic info@irif.eu o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals després de la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/els productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb què se li va lliurar, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia d’aquest a l'adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original. En cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l'embalatge i la protecció del/els productes que envia, així com de les despeses derivades de l'enviament.

Sempre que els productes es retornin dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, amb el número de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l'import total de la compra.

Recordi que en qualsevol cas el producte haurà d'incloure:

-           Número de devolució proporcionat.

-           Número de comanda.

-           Data de compra i d'exercici del desistiment.

Informació d'interès (opcional):

-           Motius de la devolució.

-           Informació que cregui necessària o d'interès per tramitar la devolució.

9.2 Devolució de producte defectuós. L'usuari haurà d'informar a IRIF, SL de la falta de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. En el cas que el producte sigui defectuós d'origen, ha d'enviar un correu electrònic a info@irif.eu amb el número de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d'atenció al client contactarà amb vostè a través del correu electrònic o de trucada telefònica indicant-li com procedir per a l'enviament del producte defectuós i proporcionant-li un número de devolució.

S'haurà de retornar el/els producte/s de la comanda a l'adreça que li facilitarem amb tots els elements amb què va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denotin un ús no adequat del bé o diferent a la naturalesa pròpia d’aquest.

Una vegada es rebi el producte defectuós complint amb aquests requisits i es comprovi que el/els producte/s compten amb algun defecte de fàbrica, ens posarem en contacte amb vostè per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec d’IRIF, SL.

9.3 Devolució per error en la comanda per part d’IRIF, SL. Quan el producte no correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-ho per correu electrònic a la companyia tan aviat com sigui possible; IRIF, SL assumirà les despeses de la recollida del producte enviat per error i el lliurament del corresponent a la comanda realitzada.

9.4 Comprovació de les devolucions. La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec d’IRIF, SL que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l'apartat 9.1. El no-compliment d'aquests requisits pot suposar l'anul·lació de la garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

En cas que falti algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

9.5 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els casos següents:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.
 3. Quan el producte estigui obert sense que es pugui demostrar que no s'hagi utilitzat.
 4. En els productes o serveis digitals que es descarreguin directament a través del portal.
 5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d'aquest dret.
 6. REINTEGRAMENTS

10.1 Reintegrament de les despeses d'enviament. Si sol·licita el reintegrament de les despeses d'enviament de la devolució haurà d'enviar els productes per correu estàndard (carta ordinària). La responsabilitat de l'enviament recau exclusivament en l'empresa de transport o mitjà contractat per a aquest enviament. Les despeses extra derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid aniran a càrrec del client.

10.2 Reemborsament per devolució. En el cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. IRIF, SL no retornarà l'import ni realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.

10.3 Termini de reemborsament. El reemborsament s'efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l'enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d'un mes. Per procedir al reintegrament haurà de donar-nos les dades següents:

- Núm. de devolució.

- Núm. de factura i comanda.

- Dades del mètode de pagament utilitzat.

10.4 IRIF, SL declina el reintegrament de les quantitats si:

- Els productes estan utilitzats o deteriorats, o si el seu ús ha excedit a la seva naturalesa.

- Als productes els falta algun element.

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA

11.1 Garantia. Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

 1. Excepte que es demostri el contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d'ells no resulti aplicable:
 2. a) S'ajustin a la descripció realitzada per IRIF, S.L.
 3. b) Siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 4. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l'hagi posat en coneixement d’IRIF, SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
 5. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si s’escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per IRIF, SL.
 6. i) IRIF, SL descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 7. La falta de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat d’aquest quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per IRIF, SL o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d'instal·lació.
 8. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l'usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats per l'usuari.

11.2 Productes defectuosos. En cas de producte defectuós, IRIF, SL haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l'usuari.

11.3 Supòsits d'anul·lació de garantia. La garantia no s'aplica en els supòsits següents:

-           Deterioració creada per adaptacions, ajustos o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant.

-           Avaries i deterioració d'accessoris.

-           Deterioració creada per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d'ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada.

-           Danys generats per persones no acreditades o per l'usuari.

-           Danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricador.

-           Danys causats per una fallada del sistema en el qual el producte pugui estar incorporat.

-           Si el model o el número de sèrie del producte mostren alguna modificació.

-           Ús del producte fora del marc familiar i privat, per exemple, en l'ús professional intensiu.

11.4 Substitució d'un producte. En el cas que el producte no presenti les característiques indicades, se substituirà per un altre exactament igual. Si no és possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si les hi hagués, ja que en adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d'un nou contracte en tractar-se d'una nova compra.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ON-LINE DISPUTE RESOLUTION)

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part d’aquesta que resultés afectada, per no posada.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions, als jutjats i tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora de l’Estat espanyol, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d'atenció al client 934 080 464 o a través del nostre formulari de contacte.

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l'atenció de:

Nom: IRIF, SL. NIF: B58583568. Adreça: C/ Hurtado, 29, 08022 Barcelona. Telèfon: 934 080 464. Correu electrònic: info@irif.eu

Dades del bé/prestació a desistir: Núm. comanda/factura; Data comanda/factura; Data de recepció del producte/servei; Descripció del producte/servei; Dades del consumidor/usuari; Nom; NIF; Domicili; Població; Telèfon; Correu electrònic; Dret de desistiment:

De conformitat amb l'article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia que es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s'ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud; Signatura del consumidor/usuari.