Assessorament

L’ensenyament per competències més a prop que mai de la teva institució educativa.

La divisió d’assessorament a mida d’Interactiva es dedica especialment a la intervenció educativa en qualsevol moment del procés en:

- L’avaluació de sistemes educatius.
- L’elaboració d’esborranys de lleis de regulació del sistema educatiu.
- La formació del professorat.
- El desenvolupament curricular en tots els seus nivells de concreció.


I tot des d’un clar enfocament competencial de l’ensenyament, eix fonamental de la nostra manera d’entendre els processos d’ensenyament i aprenentatge que permet incidir en la formació integral de les persones.

Els nostres àmbits d’actuació, dels quals som especialistes, són:

L’ensenyament per competències.
La formació integral de les persones.
La interrelació d’habilitats i actituds des d'un enfocament competencial.
L’esquema d’actuació competent.
El disseny de seqüències didàctiques en clau competencial.
Els mètodes per a l’ensenyament per competències.
L’avaluació per competències.

 

Hem treballat en estreta col·laboració amb un gran nombre d’institucions educatives de Catalunya, Espanya i Llatinoamèrica, tant de titularitat pública com privada. Algunes d’aquestes institucions són:

També hem col·laborat amb escoles tant públiques com privades i concertades. Com per exemple:

Escoles Garbí Pere Vergés.
Aula Escola Europea.
Escola Mireia.
Escoles Thau.
Escoles Pies.
FEDAC.
Maristes.
Col·legi Jesús i Maria.
La Salle.