Informació general

En un món globalitzat replantejar l’educació i els processos d’ensenyament i aprenentatge esdevé una línia de treball imprescindible. El ritme de vertigen dels nous temps ens obliga a transformar la manera d’ensenyar i d’aprendre de mestres, professors i alumnes i a treballar per tenir totes les eines necessàries per ser competents per donar resposta als reptes que ens planteja el segle XXI.

Des de Interactiva t’oferim la possibilitat de treballar per esdevenir referent a partir de la intervenció en el context educatiu en tres tipologies de serveis:

 


Amb una trajectòria de més de vint anys, Interactiva s’encarrega de donar resposta a la demanda de serveis integrals en l’edició de formació a mida, des de la planificació del contingut fins a l’elaboració de material educatiu personalitzat. Dissenyem accions formatives i els seus corresponents recursos didàctics per a cada modalitat formativa. El nostre saber fer està relacionat amb:

+ Processos d’ensenyament i aprenentatge.
+ Processos de formació.
+ Diferents modalitats formatives.
+ Diferents suports i mitjans.


Intervenim en qualsevol de les fases d'elaboració d'un projecte. La nostra metodologia de treball consta dels punts següents: 

1 ) Anàlisi de les necessitats de formació.
2 ) Proposta i planificació del procés formatiu adaptat al client.
3 ) Disseny i producció dels materials formatius.
4 ) Implementació i seguiment de la consecució dels objectius formatius perseguits.
5 ) Els mitjans i suports utilitzats per a l'elaboració del material didàctic difereixen segons les característiques de la modalitat formativa, els continguts i la demanda de cada client.

 

Els mitjans i suports utilitzats per a l'elaboració del material didàctic difereixen segons les característiques de la modalitat formativa, els continguts i la demanda de cada client.


Volem donar suport educatiu i fer difusió del coneixement científic sobre com aprenem les persones, treballant conjuntament per a la transformació de l’educació centrada en l’ensenyament, l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències per a la vida.