Producció de materials formatius a mida

 

La producció de materials digitals educatius a les teves mans: des de cursos en línia fins a la producció de manuals interactius tant en format digital com en format paper.


La divisió de producció de materials formatius d’Interactiva centra la seva raó de ser en el disseny, l'edició i la preproducció de cursos en línia de formació sobre diferents temàtiques per a diferents institucions públiques o privades. Així mateix, participa en la revisió pedagògica i gestió interna de portals educatius web i organització de pàgines Moodle per a cursos de formació


Els àmbits dels quals som especialistes i que podrien formar part de la producció de materials formatius són els següents:

L’ensenyament per competències.
La formació integral de les persones.
La interrelació d’habilitats i actituds des d'un enfocament competencial.
L’esquema d’actuació competent.
El disseny de seqüències didàctiques en clau competencial.
Els mètodes per a l’ensenyament per competències.
L’avaluació per competències.

 

 

Hem treballat en estreta col·laboració amb un gran nombre d’institucions educatives, tant de titularitat pública com privada. Algunes d’aquestes institucions són: