El Dossier Graó tracta de forma rigorosa i exhaustiva temes d’innovació educativa. Organitzat en blocs temàtics i amb la participació d’experts d’àmbits professionals i geogràfics diversos, pretén oferir una mirada àmplia i variada del panorama educatiu actual, amb les seves llums i ombres. Un dossier replet de reflexions, opinions i propostes de bones pràctiques per estar al dia de la innovació i de les noves tendències al món de l’educació.

FITXA TÈCNICA

ISSN edició impresa   

2462-5914

ISSN edició en línia 

2462-5922

Periodicitat

Anual

Número de pàgines

92

Edició

Editorial Graó d'IRIF, S.L.

URL

dossiergrao.grao.com

 

Pròxims números

8 - Gener 2023 - En preparació
9 - Gener 2024 - En preparació