V congrés IN-RED 2019

Des de

Dj

11

Jul

Fins a

Dv

12

Jul


V congrés IN-RED 2019

Direcció: València

Organitzador: Universitat Politècnica de València

Pàgina Web: Link al lloc web

El congrés d’innovació educativa i docència en xarxa IN-RED 2019 té la finalitat d’oferir l’oportunitat de mostrar diferents experiències docents basades en la innovació, desenvolupament de metodologies, implantació de millores en l’aula, etc., totes elles relacionades directa o indirectament amb la qualitat dels processos d’ensenyament aprenentatge desenvolupats en l’àmbit de l’educació superior.

S’aportaran evidències sobre com l’objectiu de l’educació superior és formar integralment a l’alumne per al seu desenvolupament en la societat.