La revista Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa  desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat d’infantil, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

 

FITXA TÈCNICA

Fòrum té com a finalitat potenciar nous models de gestió en el marc del sistema educatiu, incentivant la recerca i experimentació de projectes institucionals que aportin propostes innovadores que siguin viables, eficaces i transferibles, ser un instrument d'expressió i de comunicació entre diferents col·lectius, a través de noves idees, de debats, reflexions, projectes, experiències, investigacions, recomanacions, ser un lloc de trobada de les diferents maneres de pensar, dels distints perfils professionals i experiències professionals diverses, formar un col·lectiu crític com un factor de canvi i d'optimització, d'intercanvi d'experiències i de debat, que contribueixi a la millora del sistema existent, millorar l'eficiència a través de perfils professionals clars i necessaris al sistema educatiu.

ISSN

2014-4792

Número de páginas

40

Periodicitat

Quadrimestral

Subscripció anual

3 revistes

Consell de Redacció

Coordinació: Ignasi Llompart
Vocals: Aleix Barrera, Lluís Carol, Pilar Casals, Anna Díaz, Pepe Menéndez, Núria Prunés, Anabel Ramos, Patricia Silva, Martí Teixidó

Edició

Editorial Graó de IRIF, S.L.

URL

forum.grao.com

 

Normes de publicació:

Descargar manual de normes de publicació [30kb]

Pròxims números

56 - Setiembre 2021 - En preparació
57 - Gener 2022 - En preparació
58 - Maig 2022 - En preparació