La revista Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa  desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat d’infantil, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d'acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l'aula.

 

FITXA TÈCNICA

Fòrum té com a finalitat potenciar nous models de gestió en el marc del sistema educatiu, incentivant la recerca i experimentació de projectes institucionals que aportin propostes innovadores que siguin viables, eficaces i transferibles, ser un instrument d'expressió i de comunicació entre diferents col·lectius, a través de noves idees, de debats, reflexions, projectes, experiències, investigacions, recomanacions, ser un lloc de trobada de les diferents maneres de pensar, dels distints perfils professionals i experiències professionals diverses, formar un col·lectiu crític com un factor de canvi i d'optimització, d'intercanvi d'experiències i de debat, que contribueixi a la millora del sistema existent, millorar l'eficiència a través de perfils professionals clars i necessaris al sistema educatiu.

ISSN

2014-4792

Número de páginas

40

Periodicitat

Quadrimestral

Subscripció anual

3 revistes

Consell de Redacció

Francesc Viñas (Coordinación), Núria Borrell, Pilar Casals, Agnès Gradaïlla, Ignasi Llompart, Marita Navarro, Mariano Royo, Maria Francisca Sánchez Macarro, Patrícia Silva, Martí Teixidó

Edició

Editorial Graó de IRIF, S.L.

URL

forum.grao.com

 

Normes de publicació:

Descargar manual de normes de publicació [30kb]

Pròxims números

54 - Gener 2021 - En preparació
55 - Maig 2021 - En preparació
56 - Setiembre 2021 - En preparació