Capítol ¿Es posible clarificar las finalidades de la escuela?
RESUM CAPíTOL

Que l’escola ha de preparar per a la vida és una premissa coneguda per a tots, i que atorga a l’escolaritat una finalitat en si mateixa. No obstant això, determinar el que ha de fer l’escola per preparar els joves per a la vida és un tema ple de complexitats, a causa de la impossibilitat de posar d’acord a tothom pel que fa a aconseguir una única resposta. Per això el capítol següent preveu les complexitats a què ens enfrontem, així com les diferents perspectives i punts de vista existents en relació amb les finalitats de l’escola i sobre com ha de preparar per a la vida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte