Llibre ¡Mañana examen! La evaluación: entre la teoría y la realidad


FORMATS DISPONIBLES
15.10 €
14.34 €
10.60 €
10.06 €
Resum del llibre
Progressa adequadament o necessita millorar?… Suficient o notable?… En tot cas, l’una o l’altra qualificació… resulta útil per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge? Aquest és un llibre des del qual es pretén reflexionar, i fins i tot oferir idees per reflexionar, sobre els dilemes a què, en l’àmbit de l’avaluació d’alumnes, acostumem a enfrontar-nos com a professors. Certament, si un va una mica més enllà de les llibretes o els quaderns de classe, els registres i les anotacions, els exàmens i els controls, si un va una mica més enllà de l’estadística, la mitjana i els decimals, es trobarà amb una persona, un nen o una nena, o un jove al qual, a més de provar de proporcionar-li situacions d’aprenentatge que «valguin la pena», hem de jutjar-lo des de l’abast i les limitacions del possible aprenentatge generat. I això no és fàcil. I no és fàcil perquè aquests judicis, en algun moment, traspassen el llindar de l’aula convertits en qualificacions i, aleshores, perden gran part d’aquest possible valor de mitjà o recurs d’ensenyament i aprenentatge (el seu valor formatiu)i es constitueixen en referents oficials i públics del rendiment escolar d’una persona. Arribar a la conclusió d’un «progressa adequadament» o potser d’un «suficient» demana coneixement tècnic (sobre procediments i instruments) però sobretot demana coneixement professional i aquest tipus de coneixement s’ha de reconstruir des de la reflexió i el debat fonamentat.

Productes relacionats