FORMATS DISPONIBLES
23,00 €
21,85 €
16,10 €
15,30 €
Resum del llibre
Basat en l'avaluació PISA de la competència lectora, explica les destreses i les estratègies necessàries que han de tenir els joves que estan en edat d'acabar l'educació obligatòria. Tots aquests coneixements són requisits indispensables per planificar les ajudes que l'alumnat necessita, per elaborar estratègies i propostes didàctiques, per orientar la formació del professorat i, en definitiva, per acordar les metes de l'alfabetització que la societat actual exigeix.

Llibre disponible per capítols
INDICE