FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Investigar és imprescindible per generar canvis, per revisar el coneixement educatiu constituït per l’evidència, l’experimentació i la intuïció i per generar un nou coneixement que permeti una educació dels ciutadans millor. Sense investigació no hi ha camp de coneixement. Hi ha tradició, rutina, còpia, reproducció, dependència i estatisme. L’educació i l’ensenyament, com a pràctiques socials imprescindibles per al progrés de la humanitat, requereixen, per una banda, un procés d’investigació constant i per altra banda, que el coneixement generat sigui analitzat i compartit mitjançant la formació dels seus protagonistes actius. Els processos d’investigació poden desenvolupar en els professors i les professores «habilitats investigadores»: identificar qüestions o problemes, avaluar diferents fonts d’informació, recollir més informació o dissenyar noves modalitats d’ensenyament, interpretar informació ja disponible, i comunicar les troballes a les parts directament implicades o dit d’una altra manera, potenciar la seva (auto)formació.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La investigación educativa y la formación del profesorado
II Parte: Experiencias de investigación educativa