Llibre 40 juegos para practicar la lengua española


FORMATS DISPONIBLES
14,50 €
13,78 €
10,20 €
9,69 €
Resum del llibre
Són jocs explicats fil per randa amb material adjunt per facilitar la tasca , i que alhora el professorat de castellà pot utilitzar a classe, a les escoles d'idiomes, a les escoles d'adults, als centres cívics, etc.