Llibre 8 Ideas Clave. Calidad de la práctica educativa Referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje


FORMATS DISPONIBLES
29,50 €
28,03 €
20,70 €
19,67 €
Resum del llibre

Aborda de manera profunda allò que podem entendre els professionals de l'educació pel terme «qualitat» en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en el desenvolupament professional docent, sense oblidar l'organització escolar i la comunitat educativa. Aquest llibre ajuda a entendre els actuals sistemes de qualitat i d'excellència aplicats a l'educació, així com els dispositius utilitzats per administracions, institucions i organismes per a la verificació dels resultats de l'aprenentatge i la valoració dels centres escolars.
 


Llibre disponible per capítols
INDICE