Capítol Abordando la relación familia-escuela desde una perspectiva colaborativa
RESUM CAPíTOL

És indiscutible que la família ocupa el lloc més destacat en el desenvolupament infantil, però a l’escola també li correspon un paper molt important. L’alumnat aprèn més i millor quan té ocasió de viure en un entorn de col·laboració entre la seva família i l’escola. Per tant, els orientadors psicopedagògics poden tenir un paper rellevant en la tasca d’apropar els dos sistemes, afavorint punts de trobada i col·laboració entre família i escola i promovent l’emergència d’objectius compartits i acords pràctics d’actuació respecte a nens i adolescents. Aquest capítol aborda algunes maneres d’afrontar aquesta tasca.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE