Capítol Acción comunitaria desde la piscología social
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se situa en l’àmbit de la psicologia social i aborda els antecedents del que els autors caracteritzen com una subdisciplina: la psicologia comunitària i la seva relació amb el concepte d’acció comunitària. En aquest context, es fa un esment especial a les metodologies que s’utilitzen i els processos que es desenvolupen en l’acció comunitària, a més d’exposar-se una aplicació pràctica anomenada «Dones brasileres entre la violència i l’acció col·lectiva: una experiència psicosocial comunitària a la llum de la perspectiva situada».FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Defineix i perfila el significat de l’acció comunitària i reuneix al llarg dels seus capítols un ventall ampli de professionals i estudiosos de diferents àmbits i disciplines que intervenen en les accions comunitàries: de l’educació escolar a la psicologia social; del treball social a la salut comunitària o l’educació social. Cadascun d’ells presenta la seva visió particular de l’acció comunitària, les seves àrees d’actuació i els seus reptes de futur, aportant, a més, la seva experiència o pràctica concreta. La diversitat de mirades i diàlegs que es presenten en aquest llibre són un punt de trobada per a totes les persones, grups, entitats i institucions d’índole diversa que desenvolupen la seva tasca professional en l’àmbit de la pedagogia social.

Llibre disponible per capítols
INDICE