Capítol Acción comunitaria e intervención socioeducativa en un mundo globalizado
RESUM CAPíTOL

Els contextos, les comunitats i les mateixes característiques de les persones que les integren poden demanar dissenys metodològics específics i singulars però, en tots els casos, obeiran a uns principis ideològics i metodològics previs que són els que orienten el desenvolupament de les accions. Aquest capítol parla d’això i relaciona els conceptes de l’acció comunitària amb els processos de globalització i amb una versió actualitzada de la comunitat. Això serà una constant en tots els capítols del llibre.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
L'acció comunitària en un món global. El que es desprèn de la lectura d'aquest llibre és la riquesa, la diversitat i la multiplicitat d'enfocaments, tradicions i tècniques que s'apleguen sota el paraigües protector d'un terme macrocomprensiu com és el d'acció comunitària. I és que el conjunt de treballs que es recullen en aquest llibre és certament heterogeni, però molt ric tant en perspectives teòriques com en estratègies metodològiques i en experiències pràctiques. És, des d'aquest punt de vista, un llibre d'acció comunitària en tots els sentits, ja que el conjunt resulta intercultural, interdisciplinari i interprofessional.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats