Capítol Aceleración del aprendizaje para combatir las desigualdades
RESUM CAPíTOL

Un dels canvis que ha d'experimentar el suport educatiu dins d'un marc inclusiu fa referència al seu enfocament, a les expectatives de progrés de l'alumne i als objectius que ens fixem. Per això, aquest capítol desenvolupa diferents maneres d'aconseguir que el suport educatiu superi les tendències adaptatives (al nivell inicial de l'alumnat) per perseguir un efecte d'anivellament amb estratègies d'acceleració de l'aprenentatge. Molts estudiants presenten retards més o menys greus en el seu aprenentatge per diferents motius. Si volem ajudar i estimular el seu progrés no podem limitar-nos a treballar basant- nos en el seu nivell d'aprenentatge, sinó a tenir com a referència els aprenentatges que haurien d'haver aconseguit per la seva edat i maduració, proporcionant-los els mitjans i interaccions que els estimulin i ajudin a aconseguir un aprenentatge accelerat, per situar-se tan aviat com sigui possible al mateix nivell que els seus companys. Aquest capítol tracta la manera com es poden abordar aquestes formes de suport i acceleració de l'aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE