Capítol Acerca de las invariantes: Las reacciones del niño
RESUM CAPíTOL

Freinet estructura les seves trenta invariants en tres apartats: la naturalesa del nen (invariants 1, 2 i 3), les reaccions del nen (invariants 4-10) i les tècniques educatives (invariants 11-30). En aquest capítol s'analitza cadascuna de les invariants pedagògiques pertanyents al segon apartat establert per Freinet: les reaccions del nen. Cada invariant finalitza amb una adaptació personal dels tests que, a manera de semàfor amb les seves tres llums avaluadores (vermell, ambre o verd), Freinet incloïa al final de cada invariant, amb l'objectiu que cada mestre o mestra fes una autoavaluació de la seva pràctica educativa per millorar-la.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Recuperar l'aportació pedagògica de Célestin Freinet i compartir-la amb el lector és el que pretén aquest llibre. Parlar, conversar i pensar sobre Freinet a partir de /Les invariants pedagògiques/ que l'autor considera un dels seus llibres més importants. S'hi analitza la trajectòria de Freinet i es fa una relectura actual de les invariants pedagògiques publicades el 1964, així com la celebració d'un retrobament amb Freinet, des de l'òptica del segle xxi, dels esdeveniments actuals. L'autor ens proposa un recorregut contemporani per una pedagogia que, tot i que generada al segle xx, continua vigent al segle xxi.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La pedagogía de Célestin Freinet
II Parte: Reflexiones releyendo el libro «Las invariantes pedagógicas». Una mirada actual
III Parte: ¿Qué se ha dicho sobre las invariantes de Célestin Freinet?
IV Parte: Célestin Freinet y su pedagogía casi cien años después