Capítol Acogida y escolarización
RESUM CAPíTOL

És important comprendre situacions reals que viuen els alumnes estrangers i d’incorporació tardana quan són acollits per primera vegada per part d’un centre educatiu. A partir d’una bona avaluació inicial d’aquest alumnat, es posa en marxa el procés d’acolliment per atendre les seves necessitats i contribuir a normalitzar el seu procés socialitzador. Aquest capítol recull els mecanismes més adients per oferir un bon protocol d’acolliment i dissenyar una fitxa de recollida de dades inicials de l’alumne que acaba d’incorporar-se, així com les alternatives per conèixer el punt de partida acadèmic en què es troba i oferir una proposta de pla individualitzat com a document base per explicitar el seu currículum adaptat. Es reflexiona, a més, sobre la importància del tutor i del treball en equip per atendre al màxim les necessitats de l’alumnat i orientar-lo adequadament en el seu seguiment personal i acadèmic.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que tracta d'acostar-nos a l'alumnat estranger i de nova incorporació, centrant-se tant en l'arribada d'aquest alumnat al centre com en el procés que segueix: com és l'alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una acollida positiva, quines són les dificultats presumibles d'aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar-ne la incorporació. Tracta també altres aspectes com la manera de treballar a l'aula, per quins itineraris passa l'alumnat de nova incorporació, la seva avaluació; el paper del tutor, dels professors de l'equip docent, etc., com la tasca d'acollida va més enllà dels aspectes burocràtics.

Llibre disponible per capítols
INDICE