Capítol Acreditación vertical: análisis de la presencia de proyectos de innovación docente
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es fa una anàlisi de la presència i el pes que els projectes d'innovació docent tenen dins de l'avaluació curricular per a les figures de titular i catedràtic d'Universitat en el si del programa ACADèMIA. D'aquesta manera, es duu a terme l'anàlisi de diferents documents relacionats amb aquest programa en les diverses branques de coneixement, emprant les tècniques de comptatge i categorització. Els resultats mostren que aquest tipus de projectes no es troben dins dels mèrits obligatoris per a l'avaluació de la docència, i assenyalen la seva diversitat de presència i de pes en els mèrits específics i complementaris, segons les àrees de coneixement avaluades.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE