Capítol Actitud favorable
RESUM CAPíTOL

La disposició favorable de professors i alumnes és un requisit ineludible per activar qualsevol projecte d’ensenyament-aprenentatge. El primer objectiu amb els alumnes «que no ho volen» ha de ser aconseguir una actitud no hostil per aprendre. Per fer aquest important pas, aquest capítol analitza què cal fer, per què i com, i proporciona a la vegada diverses tècniques i mecanismes per a l’aula, però també centrades en l’actitud del professor i les famílies.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
El secret d'ensenyar no és tant transmetre coneixements com encomanar ganes, especialment als que no en tenen. Què fer amb aquests alumnes per integrar-los a la classe, o almenys aconseguir que deixin treballar als que sí que volen, és el principal repte dels ensenyaments obligatoris, la qual cosa passa per la consecució d'un clima favorable a l'aula i al centre mitjançant la creació de condicions propícies que no es donaran de manera espontània, sinó que han de ser creades pel professor. Les propostes que se suggereixen al llibre parteixen de la consideració de la convivència i l'aprenentatge com dues facetes que formen part d'un únic tronc comú: la formació integral de l'alumne, que inclou el desenvolupament de capacitats cognitives (usualment identificades amb el rendiment acadèmic), però també de capacitats socioemocionals, tan freqüentment enaltides en teoria com relegades a un paper secundari a la pràctica.

Llibre disponible per capítols
INDICE