Capítol Actividades complementarias y extraescolares
RESUM CAPíTOL

Una tendència en alça que afecta tots els centres educatius és la de perllongar l’horari d’obertura i de tancament, oferint serveis i activitats que no són pròpiament lectives o curriculars. Aquestes activitats, en general, impliquen la presència i l’ús de les instal·lacions escolars per persones no docents i no sempre directament relacionades amb el centre. Aquest capítol mostra el paper que té el centre en les activitats complementàries i extraescolars, i el tipus de responsabilitat dels equips directius sobre el compliment de les normes per part dels organitzadors d’aquestes activitats.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE