Capítol Actividades complementarias y extraescolares
RESUM CAPíTOL

Una tendència en alça que afecta tots els centres educatius és la de perllongar l’horari d’obertura i de tancament, oferint serveis i activitats que no són pròpiament lectives o curriculars. Aquestes activitats, en general, impliquen la presència i l’ús de les instal·lacions escolars per persones no docents i no sempre directament relacionades amb el centre. Aquest capítol mostra el paper que té el centre en les activitats complementàries i extraescolars, i el tipus de responsabilitat dels equips directius sobre el compliment de les normes per part dels organitzadors d’aquestes activitats.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €