Capítol Actividades complementarias y extraescolares en la enseñanza y el aprendizaje musical
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, l’autora tracta el sentit i abast de les activitats complementàries i extraescolars en l’ensenyament i l’aprenentatge de la música, i ofereix múltiples i interessants exemples i idees que podrien ser portats a la pràctica en diferents contextos. Inclou, així mateix, un suggeridor apartat en què es parla de la necessitat d’avaluar aquest tipus d’activitats complementàries. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

Llibre disponible per capítols
INDICE