Capítol Actividades prácticas
RESUM CAPíTOL

La classe de llengua ha de ser un lloc de treball i elaboració. L’aula-taller de llengua és l’espai en què els alumnes produeixen els seus textos orals i/o escrits, individualment o en grup. L’ensenyament de l’ortografia no consisteix només a fer que els nens elaborin exercicis d’ortografia i dictats, sinó que han d’escriure i enfrontar-se als problemes que això comporta. Aquest capítol presenta uns quants exemples de materials, activitats i exercicis, classificats d’acord amb la funció i el moment en què poden ser utilitzats, per a l’aprenentatge de l’escriptura i l’ortografia.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Hem de reflexionar sobre com aprèn ortografia el nen, a través de quin mecanisme interioritza el codi gràfic de la llengua, o per què aquest es converteix en un escull difícil de superar. És necessari saber també quin lloc ocupa l'aprenentatge de l'ortografia en el conjunt de l'aprenentatge de la llengua escrita. Donar resposta a aquestes preguntes requereix una sèrie de recerques no concloses encara i que al nostre país estan encara en una etapa inicial.

Aquest llibre pretén ser una reflexió sobre l'ensenyament de l'ortografia basada en la nostra pràctica de mestres en diferents nivells i en les aportacions de la psicologia en el camp de l'aprenentatge i de l'estudi dels processos d'escriptura.

Llibre disponible per capítols
INDICE