Article Activitats per desenvolupar la consciència lingüística.
RESUM ARTICLE

En aquest article explicitarem la interrelació dels tres conceptes apuntats més amunt (awareness, autonomy, authenticity), com a punt de partida per presentar una sèrie de propostes pedagògiques amb activitats que serveixen per estimular una reflexió sobre la llengua i el seu aprenentatge i fomentar així una ½consciència de l'aprenentatge+. El concepte ½consciència de l'aprenentatge+ inclou el de ½consciència lingüística+, però li dóna un sentit més ampli que el de simple reflexió sobre el codi lingüístic.

AUTORS
Bosch Galceràn, Mireia / Esteve Ruescas, Olga


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €