Capítol Actuaciones, trámites y gestiones que se han de realizar en casos de accidentes escolares
RESUM CAPíTOL

Desgraciadamente, y a pesar de extremar las medidas de seguridad y de prevención, en los centros tienen lugar accidentes en los que algún alumno o alumna sufre daños o lesiones, bien sea dentro del horario escolar o fuera del recinto, desarrollando alguna actividad extraescolar o complementaria. En estas circunstancias, y según la gravedad de los hechos, en los centros se crean situaciones de cierta tensión entre las familias y el establecimiento escolar que exigen una respuesta rápida y adecuada por parte de los responsables. En este capítulo se presentan los criterios generales de actuación y los trámites que han de realizarse en supuestos de accidentes escolares.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE