Capítol Adaptaciones ordinarias
RESUM CAPíTOL

Un cop s’ha procedit a la detecció d’altes capacitats i la seva avaluació posterior, ens

plantegem les millors formes d’atenció escolar i extraescolar que permetin l’òptim

desenvolupament individual, intel·lectual, afectiu o social de l’alumne. En aquest capítol

detallem un conjunt de propostes educatives en forma de mesures que poden ser aplicades

de manera individual o col·lectiva per a determinades edats i, sobretot, per a determinats

perfils intel·lectuals. Totes elles s’adapten a ritmes d’aprenentatge, a nivells competencials,

a models d’organització, a edats i metodologies d’aula. Fins i tot són aplicables a tot

l’alumnat, sense exclusions. El capítol se centra, concretament, en les adaptacions

curriculars ordinàries (de continguts, metodològiques, d’activitats, de recursos,

d’agrupacions, dels espais).FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Fugint dels tòpics massa freqüents en psicologia, aquest llibre presenta de manera organitzada i amena una relació de preguntes sobre les altes capacitats amb les seves respostes respectives.

Està estructurat en dues parts. A la primera, es plantegen preguntes bàsiques a les quals es pretén donar resposta. L’originalitat del text es troba a la segona part, en la qual l’autor presenta un conjunt d’opcions i propostes escolars i extraescolars que poden ser aplicades de manera individual o col·lectiva per a unes edats determinades i, sobretot, per a uns perfils intel·lectuals determinats.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Preguntas frecuentes y respuestas en torno a las altas capacidades
II Parte: Propuetas y cretirios de actuación en torno a las altas capaciades