Article Adjectius, al jardí! De l'adjectiu a l'oració subordinada adjectiva
RESUM ARTICLE

La present seqüència didàctica intenta generar la reflexió metalingüística en l’alumnat de quart d’ESO a partir de l’estudi de l’adjectiu com a categoria gramatical i de l’oració subordinada adjectiva com a estructura bàsica en la descripció. Així mateix, pretén que la reflexió assolida tingui un correlat en la redacció escrita que es generi. S’integra en un projecte interdisciplinari i té com a objectiu final elaborar una fitxa botànica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €