Capítol Administración local y acción cultural
RESUM CAPíTOL

La intervenció de les administracions públiques a la cultura està convencionalment assumida. Malgrat això, les seves funcions, les competències i el funcionament dels serveis culturals bàsics d’atenció a la ciutadania encara són millorables. Urgeixen, per tant, noves polítiques i maneres de desenvolupar-les en comú que generin instruments per gestionar, finançar i abordar l’acció cultural. Aquest capítol estudia el marc legal i normatiu dels municipis en l’acció cultural, les noves demandes i estratègies a les quals les administracions locals han de donar resposta i els plans d’acció cultural com a planificació estratègica de l’acció municipal en l’àmbit de la cultura.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €